ALS – Amyotrofisk lateralsklerose

Reklame | ALS stiftelse

Så var det lørdag og frihelg nok en gang. Sitter her og nyter små solgløtt i le på bryggen mens kjæresten fikser på en diseltank.

Mens jeg sitter her og slapper av er det rart å tenke tilbake til når jeg tok fagbrev for mange mange år siden. Jeg husker så inderlig vel at jeg fikk hetta når jeg fikk beskjed om hva jeg skulle ta eksamen i. ALS var diagnosen på damen jeg skulle ha eksamen til og på den tiden hadde jeg aldri engang hørt om denne grusomme dignosen.

ALS – Amyotrofisk lateralsklerose;

  • Amyotrofisk lateralsklerose er en sykdom som i økende omfang ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne. Det er bare nerver som styrer kroppens motorikk (motoriske nerver), dvs. muskler og bevegelser, som rammes. Typisk for motoriske nerver er at de sender signaler ut i kroppen fra sentralnervesystemet. Nerver som har ansvar for følelse i kroppen, blir ikke ødelagt. Disse såkalte sensoriske nervene, fører signaler inn til sentralnervesystemet. Siden det er de motoriske nervene som ødelegges, vil forbindelsene til musklene bli dårligere. Når denne kontakten eller stimulansen minsker, vil muskelmassen etter hvert skrumpe inn og musklene bli svakere. Det utvikler seg det legene kaller muskelatrofi og man får vansker med å utføre bevegelser som å gå, løpe, løfte, bære.

Grunnen til at jeg hadde hørt så lite om det også er jo ikk så rart når en ser på statistikken;

  • I Norge er det ca 300-400 som har diagnosen ALS. Det oppstår ca. 1-2 nye tilfeller pr. 100.000 innbygger hvert år. Det har blitt registrert en jevn økning av forekomsten i Norge i perioden fra 1961-1994. Menn rammes litt hyppigere enn kvinner (1,6:1). Sykdommen rammer stort sett personer over 50 år, men yngre personer kan også rammes. Gjennomsnittsalder ved sykdomsstart er ca. 55 år, men unge mennesker kan også rammes.

Dette er virkelig ikke en sykdom jeg vil ønsket på min verste fiende en gang og med tanke på hvor dype spor eksamen satt sitter fortsatt ALS godt fast i mine tanker. Derfor var saken soleklar fra min sin side nåt jeg fikk spørsmål om å støtte saken via midt håndarbeid. Planen er om tiden strekker til å støtte de ennå mere, men i første omgang startet jeg med disse bamsene.

Disse bamsene pluss skilpaddene har jeg heklet for en stund tilbake siden, men de har ligget en stund da rette eiere ikke har dukket opp.

Men nå etter ønsket fra ALS stiftelsen har de nå sjansen for å få seg nye eiere og i tillegg vil de støtte en viktig sak som trenger de pengene de kan få inn til forskning.

Ønsker du å støtte de kan du kjøpe ett av dyrene HER.

ALS stiftelsen;

  • Stiftelsen ALS Norge startet i 2008, og har som formål å støtte forskningen på sykdommen ALS (Amyotrofisk lateralsklerose) og behandling av sykdommen. Utover detter jobber vi med å øke livskvaliteten for de med ALS, og for deres pårørende.

Ønsker dere å lese enda mere om ALS og jobben gjør kan dere lese om alt sammen HER.

Som sagt i første omgang er dette midt første bidrag, men jeg har planer om flere. Og jeg gar også lyst å prøve å få tiden til å lage lommevenner til de skal ha treff i høst. En lommevenn som de kan gi ut til hvert enket barn som kommer på selve treffet. Ikke det at jeg tror en lommevenn vil gjøre alt bedre, men den kan kanskje være med på å gjøre en tund dag litt lettere.